<

Çalıştay ve Paneller

Çalıştay ve Paneller

Çalıştay ve Paneller

Ankara Kalkınma Ajansı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Suriye Dostluk Derneği işbirliğiyle “Kalkınmada Girişimci Kadınlar ve Sosyal Etkileşim Konferansı”nda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, misafir olarak ağırlanan Suriyeli mültecilerin sayısının 2,5 milyonu aştığını, Suriye’deki savaşın devam etmesinden dolayı,mültecilerin yakın zamanda ülkelerine dönme ihtimallerinin bulunmadığını. politikaların bu gerçek üzerine kurulması gerektiğini anlattı..

Suriyeli İşçi,İşveren ve Girişimcilerin İşgücü piyasasında karşılaştığı sorunlar çalıştayı

Suriyeli İşçi,İşveren ve Girişimcilerin İşgücü piyasasında karşılaştığı sorunlar çalıştayı

2014-07-13


web 

“Suriyeli İşçi, İşveren ve Girişimcilerin İşgücü Piyasasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” ILO Türkiye Ofisi ve Suriye Dostluk Derneği işbirliğinde 13 Haziran’da Holiday Inn Çukurambar Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştay ile Suriyeli işçi, işveren ve girişimcilerin işgücü piyasasında yaşadıkları sorunları tartışmaları için bir platform yaratılması ve ilgili kurumların, işveren örgütlerinin ve sendikaların katılımıyla çözüm önerilerinin üretilmesi amaçlanmıştır.

 

Devamı
Kalkınmada Girişimci Kadınlar ve Sosyal Etkileşim Konferansı

Kalkınmada Girişimci Kadınlar ve Sosyal Etkileşim Konferansı

2015-09-19


domain 

“Kalkınmada Girişimci Kadınlar ve Sosyal Etkileşim Konferansı”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı ve Suriye Dostluk Derneği işbirliğinde 16 Şubat 2016.

Kadının;bilgi, yetenek ve tecrübesinden yararlanmamak, dünya için kayıptır

"İnsan kaynağı açısından potansiyel iş gücünü oluşturan kadın nüfusunun, bilgi, yetenek ve tecrübelerinden yeteri kadar yararlanmamak, dünya için ciddi bir kayıptır" sözleri ile konuşmasına başlayan Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise "Kadınların ekonomik hayatta, gerek çalışan ve gerekse işveren girişimci statüsünde yer almaları, ülkelerin ekonomik refahına sunacağı katkılar noktasında son derece değerlidir.

 

 

Devamı
İLO TÜRKİYE OFİSİ VE SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 13 HAZİRAN 2016 PANEL

İLO TÜRKİYE OFİSİ VE SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 13 HAZİRAN 2016 PANEL

2014-08-16


hosting 

Türkçe dil eğitimi ihtiyacı: Dil bilmemek Suriyeli işçilerin işgücü piyasasına girmeleri önündeki en büyük engellerden biridir. Türkçe dil öğrenimi konusunda kamu kurumlarının desteği arttırılmalı, Türkçe eğitim kalitesini arttırmak için eğitimler yabancılara Türkçe eğitimi veren uzmanlar tarafından gerçekleştirilmeli ve çalışan Suriyeliler için akşam eğitimleri düzenlenmelidir.  Diploma denklik ve yeterlilik sorunu: Türkiye’de Suriyelilerin diplomalarının denklik sorununun çözüme yönelik girişimlerde bulunulması ve ilgili yeterlilik sınavlarının Arapça’ya çevrilmesi önem arz etmektedir.  Mesleki haritalandırma ihtiyacı: Suriyelilerin mesleki beceri envanterinin olmaması mesleki eğitimlerin planlanması ve işgücü piyasası ile bağlantısının kurulması noktasında sıkıntı yaratmaktadır. Suriyelilere yönelik mesleki haritalandırmanın yapılması ve bunun Türkiye’deki iş ve işçi talebi ile eşleştirilmesi iş piyasasındaki sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.  Mevzuatta uygulama kaynaklı sıkıntılar: Yasal düzenlemelerin uygulamalarında yaşanan farklılıklar ve/veya keyfi uygulamalar nedeniyle mağduriyetler oluşmaktadır. Tek tip uygulama için kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının bilgilendirilmesi, mağduriyetleri giderici tedbirlerin alınması, eşit işe eşit ücret ilkesinin garanti altına alınması gerekmektedir. Aynı zamanda, kayıt dışı çalışmayı önleyici tedbirler alınması ve kayıtlı çalışan Suriyeli işçilerin sendikalara üye olması büyük önem taşımaktadır.  Mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması: Suriyelilerin eğitim seviyelerinin ve mesleki becerilerinin düşük olduğu göz önünde bulundurularak Suriyelilere yönelik mesleki eğitimler yaygınlaştırılmalı ve eğitimlermümkün olduğunca Arapça modüllerle ya da çevirmen desteği ile verilmelidir.  Çocuk işçiliği ve eğitime erişimde sorunlar: Çocuk işçiliğinin engellenmesi ve çocukların okula gönderilmeye teşvik edilmesi gerekmektedir. Suriyeli çocuklar için Suriyeli öğretmenlerin eğitim verdiği okulların sayısı arttırılabilir. Bu sayede eğitim ve istihdam sorunları azaltılabilir

Devamı
SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ PANELİ

SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ PANELİ

2014-08-19


domain 

Suriye-Türkiye dostluk haftası

Suriye Dostluk Derneğince 23-26 Şubat tarihleri arasında Gaziantep’te "Suriye-Türkiye Dostluk Haftası" etkinliği düzenlenmiştir.

21 Şubat 2011

Türk ve Suriyeli akademisyenlerin sunum yapacağı etkinlikte, "Türkiye-Suriye Kültürel İlişkiler" isimli sinevizyon gösterisi düzenlenecek.

Türk ve Suriyeli sanatçıların "Dostluk Sergisi"yle devam edecek program kapsamında, 24 Şubatta katılımcılar için Gaziantep kültür gezisi düzenlenecek. Etkinliğin üçüncü gününde ise sanatçıların katılacağı program gerçekleştirilecek.

Suriye Dostluk Derneği Genel Başkanı Kadriye Esra Aygün’ün 26 Şubatta kapanış bildirgesini okumasıyla Dostluk Haftası son bulacak.

 

Devamı