<

Entegrasyon

Entegrasyon

Entegrasyon

Türkiye'deki Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Sosyal Yardımlaşma ve Destekleme Yoluyla Dayanıklılıklarının Artırılması Projesi

Sosyo-Ekonomik Entegrasyonu Desteklemek ve Geçim Fırsatlarını Yaratmak projesi