<

Hakkımızda

Hakkımızda

2014-06-18

SURİYE DOSTLUK Derneğimiz(SDD); toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınma başta olmak üzere; kültür, sanat, eğitim, çevre, spor ve sağlık konularında özellikle, kadın, engelli, gençlik ve çocuk gibi gruplara yönelik olarak, etkinlik ve araştırmalar yaparak, bu konular ile ilgili ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurarak, yerel, ulusal ve uluslar arası projeleri hayata geçirerek ilgili konulardaki sorunlara çözüm üretmek amacı ile 2009 yılında kurulmuş ve 8 şubesi ile çalışmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz projelerle, toplumun farklı kesimlerinde, desteğe ihtiyaç duyulan konularda çeşitli vakıf ve derneklerin sürdürdükleri çalışmalara katkıda bulunarak artı değer oluşturmanın yanı sıra, toplumda çoğu zaman göz ardı edilen ve sosyal sorumluluk gerektiren konularda farkındalık yaratmaya çalışmaktayız.Bu çerçevede SDD Suriyeli Kadınların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarını sağlayarak,gençlerin, kadınların demokratik haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirerek; araştırma, inceleme çalışmalarını teşvik etmek, yürütmek ve yaymayı amaçlamaktadır.Suriye Dostluk Derneği (SDD), girişimcilik yoluyla Türkiye ve Suriyeli kardeşlerimizin güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler.

Vizyonumuz

·         Dünyayı daha yaşanılası kılmak ve fark yaratmak için onlara yetki vermek,

·         Bu çalışmalarda kazanacakları vizyon doğrultusunda uzun vadede gönüllü çalışmalarını teşvik etmek.

·         Toplumun değişik gelir, yaş, etnik gruplarından insanlarla tanışıp sorunları üzerinde düşünen ve duygudaşlık kurabilen,

·          Farklılıklara karşı anlayışlı ve saygılı bir yaklaşım benimseyen,  Kendi özelliklerinin bilincinde, iletişim ve organizasyon becerileri güçlü,

·          Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten,

·          Eleştirirken, çözüm önerilerini de birlikte sunabilen,

·          Kendilerine belirli hedefler çizebilen,

·          Vizyonumuz doğrultusunda farklı sahalarda çalışan ve farklı birikimlere sahip, toplumun önde gelen çocuklar,gençler ve kadınlardan oluşan bir beyin takımı oluşturarak, Suriyelilerin kendi öz değerlerini muhafaza edebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda dünya kadınları ve gençleri ile rekabet edecek düzeye getirebilen,

  • Geliştirdiği çözümlerle kadınlarımızın hayatını kolaylaştırabilen ve zenginleştirebilen,
  • Kadınlarımızın sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta da aktif birer birey olmalarını sağlayan,
  • Kurum ve Kuruluşlar arası işbirliği sayesinde kadının demokratik haklarına ulusal ve uluslararası boyut kazandıran,
  • Türkiye’deki Suriyeli kadının mesleki çalışmalarının tanıtılması ve sosyo – kültürel değerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayan, bir sivil toplum kuruluşu olma vizyonunu benimsemekteyiz.

 

 

 

 

 

 

.

SDD 

Sayfa Yorumları

    Özdemir Erdoğan

    2014-07-18 10:28:47

    SEO : Arama motoru dostu site. Sayfa isimleri otomatik olarak html çevrilir.rnBu da Google tarafından kolay bulunup indekslenmenizi sağlarrnSite şablonu üzerinde değişiklik yapılmaz. (Başlıklar hariç)rnGoogle tanıtımları, danışmanlık hizmeti ücretsiz yapılır. .

Yorum Bırakın

Eposta adresiniz yayınlanmza