<

Türk Aile Hukuku Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Sorunlar

Türk Aile Hukuku Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Sorunlar

2022-05-23

Sempozyumun açılış konuşmaları TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem ŞAHİN, Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı 26. Dönem Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR, Suriye Dostluk Derneği Genel Başkanı Kadriye Esra AYGÜN, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem KIRCA tarafından yapılmıştır. Sempozyum, iki oturum olarak gerçekleştirilmiştir

.