<

"hosting" etiketli sayfalar

Suriye Dostluk Derneği  - Ankara

İLO TÜRKİYE OFİSİ VE SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 13 HAZİRAN 2016 PANEL

2014-08-16

hosting 

Türkçe dil eğitimi ihtiyacı: Dil bilmemek Suriyeli işçilerin işgücü piyasasına girmeleri önündeki en büyük engellerden biridir. Türkçe dil öğrenimi konusunda kamu kurumlarının desteği arttırılmalı, Türkçe eğitim kalitesini arttırmak için eğitimler yabancılara Türkçe eğitimi veren uzmanlar tarafından gerçekleştirilmeli ve çalışan Suriyeliler için akşam eğitimleri düzenlenmelidir.  Diploma denklik ve yeterlilik sorunu: Türkiye’de Suriyelilerin diplomalarının denklik sorununun çözüme yönelik girişimlerde bulunulması ve ilgili yeterlilik sınavlarının Arapça’ya çevrilmesi önem arz etmektedir.  Mesleki haritalandırma ihtiyacı: Suriyelilerin mesleki beceri envanterinin olmaması mesleki eğitimlerin planlanması ve işgücü piyasası ile bağlantısının kurulması noktasında sıkıntı yaratmaktadır. Suriyelilere yönelik mesleki haritalandırmanın yapılması ve bunun Türkiye’deki iş ve işçi talebi ile eşleştirilmesi iş piyasasındaki sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.  Mevzuatta uygulama kaynaklı sıkıntılar: Yasal düzenlemelerin uygulamalarında yaşanan farklılıklar ve/veya keyfi uygulamalar nedeniyle mağduriyetler oluşmaktadır. Tek tip uygulama için kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının bilgilendirilmesi, mağduriyetleri giderici tedbirlerin alınması, eşit işe eşit ücret ilkesinin garanti altına alınması gerekmektedir. Aynı zamanda, kayıt dışı çalışmayı önleyici tedbirler alınması ve kayıtlı çalışan Suriyeli işçilerin sendikalara üye olması büyük önem taşımaktadır.  Mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması: Suriyelilerin eğitim seviyelerinin ve mesleki becerilerinin düşük olduğu göz önünde bulundurularak Suriyelilere yönelik mesleki eğitimler yaygınlaştırılmalı ve eğitimlermümkün olduğunca Arapça modüllerle ya da çevirmen desteği ile verilmelidir.  Çocuk işçiliği ve eğitime erişimde sorunlar: Çocuk işçiliğinin engellenmesi ve çocukların okula gönderilmeye teşvik edilmesi gerekmektedir. Suriyeli çocuklar için Suriyeli öğretmenlerin eğitim verdiği okulların sayısı arttırılabilir. Bu sayede eğitim ve istihdam sorunları azaltılabilir

Devamı