<

Komisyonlar

Komisyonlar

Komisyonlar

Halen Çalıştığmız Komisyonlar

İLO TÜRKİYE OFİSİ VE SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ SURİYELERİN SORUNLARIN ÇÖZÜM KOMİSYONU

İLO TÜRKİYE OFİSİ VE SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ SURİYELERİN SORUNLARIN ÇÖZÜM KOMİSYONU

2014-07-13


web 

İLO TÜRKİYE OFİSİ VE SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ SURİYELERİN SORUNLARIN ÇÖZÜM KOMİSYONU

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ SURİYELİLER  1.6 milyondan fazla Suriyelinin bulunduğuna işaret etmektedir. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye’de 300 bin Suriyelinin çalıştığı tahmin edilmektedir. Suriyeliler çoğunlukla mevsimlik tarım, inşaat, imalat ve tekstil sektörlerinde istihdam edilmektedir. Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen ILO araştırması kapsamında görüşülen işyerlerinin %27’si Suriyeli çalıştırmaktadır. Suriyeliler Türkiye’de aynı zamanda kendi işlerini de kurmaktadırlar. T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı “Türkiye’de Faaliyette Bulunan Yabancı Sermayeli Firmalar Listesi”ne göre, Haziran 2015 itibariyle Türkiye’deki Suriyeli firma sayısı 2.827’dir1 . Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) güncel verilerine göre, Suriyeli ortaklı kurulan şirket sayısı 2010’da 30 iken, 2015’te 1599’a yükselmiş ve 2016 yılının ilk çeyreğinde ise 589 firmanın kurulduğu tespit edilmiştir. Suriyelilerin her geçen yıl Türkiye’de bulundukları yatırımlarda ve girişimlerde önemli artışlar olmuştur; ancak Suriyelilerin kendi işlerini kurmaları ve kayıtlı bir şekilde istihdam edilerek insan onuruna yakışır işlerde çalışabilmeleri konusunda sorunlar mevcuttur ve bu sorunlara bir an önce çözüm geliştirilmesi ihtiyacı söz konusudur. 

Devamı