<

İLO TÜRKİYE OFİSİ VE SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 13 HAZİRAN 2016 PANEL

İLO TÜRKİYE OFİSİ VE SURİYE DOSTLUK DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 13 HAZİRAN 2016 PANEL

Seyahat ile ilgili mevzuat kaynaklı kısıtlar: Seyahat ile ilgili mevzuat kaynaklı kısıtlar, Suriyeli iş adamları ve girişimciler için bir sorun teşkil etmekte olup, iş adamlarının ve girişimcilerin yurtdışına çıkamaması, hatta yurtiçinde de seyahat kısıtlamalarının bulunması, vize alamadıkları için çeşitli ülkelerdeki müşterileri getirememeleri gibi problemlere yol açmaktadır. Suriyeli iş adamları ve girişimciler, her sene vize almak yerine vize sürelerinin Türkiye’de kalma süreleri arttırıldıkça arttırılmasının ve çalışma izni sürelerinin de aynı şekilde arttırılmasının daha faydalı olabileceğini düşünmektedirler.  Mevzuatta uygulama kaynaklı sıkıntılar: Suriyeli iş adamlarının ve yatırımcıların karşılaştıkları bir diğer sorun ise Türkiye’deki yasal düzenlemelerin uygulanmasında farklılıklar olmasıdır. düzenlemelere dair mevzuatların yeterince bilinmemesi ve bu konuda rehberlik eden kurumların hizmetlerinin sınırlı kalması sıkıntılara yol açmaktadır. Bu konularda hem kamu çalışanlarına hem de Suriyelilere bilgilendirme yapılması gerekmektedir.  Mülkiyet hakkı: Suriyeliler’in mülkiyet hakkının olmaması yeni yatırımları engellemektedir. Türkiye’de inşaat yatırımları yapan Suriyeliler geçici de olsa mülkiyet hakkına sahip olmak istemektedir.  Bankalarda hesap açma sorunu: Gerekli yasal düzenlemeye rağmen bankalar hesap açmada sorun çıkarmaktadır. Bankaların bu konularda bilgilendirilmesi gerekmektedir.  Diploma denklik sorunu: Diploma denkliği için Suriyelilerin Suriye’de okumuş oldukları üniversitenin onayı gerekmektedir ve iletişim sağlanamadığı için bu süreç aksamaktadır. Diplomalara denklik sağlanması için uzmanlardan oluşan heyetler oluşturulmalı ve bu heyetler aracılığıyla Suriyelilerin mesleki becerileri ve eğitimleri belgelendirilmelidir.  Eğitim sorunu: Özellikle kamp dışında kalan Suriyeli çocuklar eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadır. Tüm Suriyeli çocukların eğitim hizmetinden yararlanabilmesi için okul ve öğretmen sayısının attırılması, bu alanda daha çok Suriyeli öğretmenin istihdam edilmesi gerekmektedir.  Kamu hizmetlerinde yaşanan dil sorunu: Kamu kurumlarında Arapça bilen memur çalıştırılmasına ihtiyaç vardır.

.

hosting 

Sayfa Yorumları

    .

Yorum Bırakın

Eposta adresiniz yayınlanmza