<

Suriyeli Göçmenler ve İşgücü Piyasası

Suriyeli Göçmenler ve İşgücü Piyasası

2017-01-13

“Suriyeli İşçi, İşveren ve Girişimcilerin İşgücü Piyasasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”ILO Türkiye Ofisi ve Suriye Dostluk Derneği işbirliğinde 13 Haziran’da Holiday Inn Çukurambar Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda açılış konuşmalarını ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün, TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, gerçekleştirmiştir. 

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan konuşmasında, yaşanan mülteci kriziyle beraber insani yardımlar kadar, Suriyelilerin kendi geçimlerini sağlamalarının ve insan onuruna yakışır iş sahibi olmalarının desteklenmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, Türkiye’nin Çalışma İzinleri Yönetmeliğiyle, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yasal yollardan çalışmalarının önünü açmasının önemli bir adım olduğunu vurgulamıştır. 

Düzenlemeyle beraber Suriyelilerin kayıt dışılıktan kayıtlı ekonomiye geçişine imkan sağlanacağının ve böylece insana yakışır işlerde çalışma fırsatlarının artacağının altını çizen Özcan, ayrıca, Suriyeli ortaklıklı kurulan işletme sayısının son yıllarda büyük bir artış gösterdiğini, bu bakımdan Suriyeli sermaye sahibi yatırımcıların iş kurmaları ve yatırım yapmalarının kolaylaştırılmasıyla istihdam, dış ticaret ve ekonomik büyümeye daha fazla katkıda bulunulacağının önemine vurgu yapmıştır. Numan Özcan, mültecilerin gelir kaynaklarına ve iş piyasasına kayıtlı ve düzgün işlerle erişmelerine katkıda bulunmak için ILO Türkiye Ofisi olarak çeşitli faaliyetler yürütmekte olduklarını da sözlerine eklemiştir.


Çalıştay Suriyeli işçi, işveren ve girişimcilerin işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı panelle devam etmiştir. Panel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Deniz Ersöz, Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün ile Suriyeli işçi ve işadamları temsilcilerinin katılımlarıyla Hakan Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Panelin ardından, katılımcılar işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunları belirlemek ve çözüm önerilerini geliştimek üzere; işçi ve işverenlerin sorunlarının tartışılacağı iki çalışma grubuna ayrılmışlardır. Bu çalıştaylarda aşağıdaki sorunlar öne çıkmıştır: 
 

  • Kamuda gerekli düzenlemenin yapılmasına rağmen bankaların Suriyeliler adına hesap açmada sorun çıkarması
  • Yerli ve yabancı yatırım mevzuatının farklı olması nedeniyle Türkiye’deki uzman personelin yabancı yatırıma yönelik mevuzat konusunda yetkin olmaması.
  • Yasal düzenlemelere yönelik rehberliğin olmaması, mevzuatlar hakkında bilgilendirme eksikliği.
  • İş adamlarının ve girişimcilerin yurtdışına çıkamaması, hatta yurtiçinde de seyahat kısıtlamalarının bulunması.
  • Çalışanların kendi mesleki alanlarında çalışamaması
  • Çalışanların çoğunlukla kayıtdışı olarak istihdam edilmesi
  • Türkçe dil kurslarının yeterince yaygın olmaması.
  • Türkiye’de Suriye diplomalarının geçerli olarak kabul edilmemesi ve denklik sorunu.
  • Türkiye’de Suriyelilere yönelik mesleki haritalandırmanın yapılmaması.

Çalışma gruplarının oturumlarında elde edilen görüşler ve çıktılar çalıştay tutanağı haline getirilerek, katılımcılar ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

.