<

"Suriyeli" etiketli sayfalar

KAYIP İŞGÜCÜ: SURİYELİLER!

KAYIP İŞGÜCÜ: SURİYELİLER!

2017-01-13

işgücü:kayıp Suriyeliler! 

Diyarbakır Sosyal Kalkınma Ve Geliştirme Derneği ve Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk edip coğrafi ve etnik yakınlıktan dolayı Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin iş gücü piyasasına etkilerini, Diyarbakır-Şanlıurfa örneğinde saptamak için yapılan anket ve analiz çalışmasını Yenigün’e değerlendirdi. Yapılan çalışmalarla Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kayıt dışı çalıştırılan Suriyelilerin oranının yüksekliği görüldüğüne işaret eden Aygün, ayrıca ankette elde edilen bu verilerle Suriyelilerin vasıfsız ve asgari ücret sağlayan işlerde çalıştıklarını ortaya çıkardığını söyledi.

Devamı