<

Suriyeli çocuklarımıza okuma-yazma(Türkçe) Eğitim kursları

Suriyeli çocuklarımıza okuma-yazma(Türkçe) Eğitim kursları

Sığınmacıların büyük kısmının kampların dışına dağılmasının, diğer konularda olduğu gibi eğitim konusunda da çözülmesi güç problemlere neden olduğu anlaşılmaktadır. İlgili bakanlık ve kurumların olağanüstü karar ve çalışmalarına rağmen, özellikle kamp dışındaki Suriyeli çocukların eğitim sorunun çözümünde fazla bir gelişme olmadığı görülmektedir. Kamp dışındaki Suriyelilerin 2013 Ekim ayı itibariyle okula devam oranı %14 tür. Bu çocukların önemli bölümünün olayların başlangıcından itibaren okula gitmedikleri göz önünde bulundurulduğunda 2013 Ekim ayı itibariyle yaklaşık 70 bin çocuk için okulsuz geçen iki buçuk yıla yakın zaman söz konusudur. Tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler Türkiye’ye sığınmacılar dâhil ülkesindeki tüm çocuklara eğitim verme konusunda sorumluluk yüklemektedir. Ayrıca sığınmacı çocuklar için eğitimin etkili bir koruma yöntemi olduğu, eğitim imkânından mahrum kalan çocukların yaşadıkları toplum ve de insanlık için büyük tehditler oluşturacağı unutulmamalıdır. 

 Bu  proje Suriye Dostluk Derneği ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı  desteğiyle gerçekleştirilmiştir
.

Takım 

Sayfa Yorumları

    .

Yorum Bırakın

Eposta adresiniz yayınlanmza