<

Suriyeli İşçi,İşveren ve Girişimcilerin İşgücü piyasasında karşılaştığı sorunlar çalıştayı

Suriyeli İşçi,İşveren ve Girişimcilerin İşgücü piyasasında karşılaştığı sorunlar çalıştayı

Çalıştayda açılış konuşmalarını ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün, TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu gerçekleştirmiştir. Çalıştay Suriyeli işçi, işveren ve girişimcilerin işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı panelle devam etmiştir. Panel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Deniz Ersöz, Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün ile Suriyeli işçi ve işadamları temsilcilerinin katılımlarıyla Hakan Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Panelin ardından, katılımcılar işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunları belirlemek ve çözüm önerilerini geliştirmek üzere; işçi ve işverenlerin sorunlarının tartışılacağı iki çalışma grubuna ayrılmışlardır. İşçilerin sorunlarının tartışıldığı çalıştayın moderasyonu Ankara 2 Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Topçu, işverenlerin sorunlarının tartışıldığı çalıştayın moderasyonu ise Ankara Ticaret Odası Genel Sekreteri Doç.Dr. Yavuz CABBAR tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak-İş Konfederasyonu, AB Delegasyonu, Norveç Büyükelçiliği, ABD Büyükelçiliği, Ankara Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası, ANGİKAD, MÜSİAD, Gaziantep ve Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Suriye Ekonomi Forumu, SESRIC ile Suriyeli işveren ve işçi temsilcileri katılmışlardır.

.

web 

Sayfa Yorumları

    .

Yorum Bırakın

Eposta adresiniz yayınlanmza