<

Konuşma Metinleri

Konuşma Metinleri

Konuşma Metinleri

Konuşma Metinleri

TRC2 BÖLGESİ DİYARBAKIR-ŞANLIURFA'DA SURİYELİ GÖÇMENLERİN İŞ GÜCÜ PİYASA ANALİZİ

TRC2 BÖLGESİ DİYARBAKIR-ŞANLIURFA'DA SURİYELİ GÖÇMENLERİN İŞ GÜCÜ PİYASA ANALİZİ

2020-03-04


 

Ankete katılan Suriyelilerin sosyodemografik özellikleri ve Suriye'deki yaşamlarına dair bilgiler incelendiğinde;

 İşgücündeki yığılmanların büyük ölçüde 21-40 yaş aralığındada gerçekleştiği, 20 yaş altının  düşük olmasının çocuk işçiliği az olması,

 Bakımından önem arz ettiği, 50 yaş üzerinde çalışanların olmadığı,

 İşgücüne katılarınn büyük ekseriyetinin evlerini geçindirmek üzere çalışan evli aile reislerinden oluştuğu,

 Çalışan büyük kısmının düşük ve orta düzey okuryazar grubunda yer aldığı ve dolayısıyla söz konusu kişilerin genellikle düşük nitelikli işlerde çalıştıkları,

 Ailelerin genellikle çocuk ve genç nüfusun ağırlıkta ta olduğu bireylerden oluştuğu, çocukların eğitim düzeyi ile katılımcılar eğitim düzeyi arasında benzerlik görüldüğü,

 Çok büyük bir kısmının ülkenin kuzey yerleşim yerlerinden olduğu, coğrafi yakınlık, etnik ve mezhepsel tercihlerin de bunda etkili olabileceği,

 Suriye'de iken genelde çekirdek aile dışındaki gelin, anne, baba ve torunlarla aynı evde yaşamakta oldukları

 Çoğunluğunun Suriye'deki evlerinin mülk olduğu ve dolayasıyla Suriye'de ailelerin öncelikle gelirleri ile gayrimenkul sahipliği yönünde tercihte bulundukları,

 Göçenlerin çok az bir kısmının devlette istihdam edildiği, bu nedenle de pek çok kamusal hizmetin devlet tarafından sağlandığı bir ülkede özel sektör çalışan sayısın fazla olmasının önemli ve üzerinde durulması gereken bir sonuç olduğu,

Yoğunluklu olarak çalıştıkları sektörlerin sırasıyla hizmetler,

İnşaat, tarım, eğitim ve sanayi olduğu, birden fazla sektörde çalışanlar belirtenlerin oranının düşük olduğu, çalıştıkları pozisyonların sırasıyla işçi, işveren ve memur olduğu, bu nedenle çoğunlukla bağımlı çalışan oldukları,

 Yarıya yakınının Suriye'deki yaşantılarından memnun oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Devamı