<

Kamuoyu Açıklamaları

Kamuoyu Açıklamaları

Kamuoyu Açıklamaları

Kamuoyu Açıklamaları

Suriyeli Göçmenler ve İşgücü Piyasası

Suriyeli Göçmenler ve İşgücü Piyasası

2016-06-28


 

Çalıştay Suriyeli işçi, işveren ve girişimcilerin işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı panelle devam etmiştir. Panel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Deniz Ersöz, Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün ile Suriyeli işçi ve işadamları temsilcilerinin katılımlarıyla Hakan Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Panelin ardından, katılımcılar işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunları belirlemek ve çözüm önerilerini geliştimek üzere; işçi ve işverenlerin sorunlarının tartışılacağı iki çalışma grubuna ayrılmışlardır. Bu çalıştaylarda aşağıdaki sorunlar öne çıkmıştır: 
 

  • Kamuda gerekli düzenlemenin yapılmasına rağmen bankaların Suriyeliler adına hesap açmada sorun çıkarması
  • Yerli ve yabancı yatırım mevzuatının farklı olması nedeniyle Türkiye’deki uzman personelin yabancı yatırıma yönelik mevuzat konusunda yetkin olmaması.
  • Yasal düzenlemelere yönelik rehberliğin olmaması, mevzuatlar hakkında bilgilendirme eksikliği.
  • İş adamlarının ve girişimcilerin yurtdışına çıkamaması, hatta yurtiçinde de seyahat kısıtlamalarının bulunması.
  • Çalışanların kendi mesleki alanlarında çalışamaması
  • Çalışanların çoğunlukla kayıtdışı olarak istihdam edilmesi
  • Türkçe dil kurslarının yeterince yaygın olmaması.
  • Türkiye’de Suriye diplomalarının geçerli olarak kabul edilmemesi ve denklik sorunu.
  • Türkiye’de Suriyelilere yönelik mesleki haritalandırmanın yapılmaması.

Çalışma gruplarının oturumlarında elde edilen görüşler ve çıktılar çalıştay tutanağı haline getirilerek, katılımcılar ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

Devamı